Opcja wyłącza zupełnie prezentację graficzną przebiegu obliczeń a jest uruchamiana za pomocą polecenia menu 'Włącz | wyłącz grafikę' lub ikonki .Wyłączenie grafiki znacznie przyśpiesza obliczenia, szczególnie w pierwszej fazie obliczeń ale niestety nie pozwala nam to na obserwację zmian trasy.Ponowne włączenie grafiki przywraca obraz zmieniającej się trasy.