Na rysunku poniżej pokazano główne okno programu Trasa. Widoczne są wszystkie podstawowe opcje programu. Opcje te mogą zawierać składowe pod-opcje. Praktycznie wszystkie elementy opcji są dostępne również poprzez skojarzone ikonki, w pasku narzędziowym. Po najechaniu myszką na dowolną ikonkę pokazuje się krótka informacja do czego ta ikonka służy. Szczegółowe opisy działania opcji będą przedstawione w kolejnych fragmentach pomocy programu.Plik

Oblicz

Zatrzymaj

Punkty

Wyniki

Pomoc