Włączanie lub wyłączanie opisu punktów uruchamia się ikonką lub poleceniem menu 'Punkty | Włącz | wyłącz opis punktów'. Opcja może być uruchomiona, w dowolnym momencie obliczeń.Punkty trasy są opisywane numerami porządkowymi. Włączenie opisu punktów jest uzasadnione tylko dla małej ich ilości (w tym dla powiększonego fragmentu trasy), w przeciwnym przypadku rysunek nie jest czytelny i znacznie rośnie czas obliczeń.Po wyłączeniu opisów punktów obraz wraca do standardowych ustawień.