Trasa
Program Trasa przeznaczony jest do rozwiązywania zarówno praktycznych jak i teoretycznych problemów z dziedziny kombinatoryki a dokładnie problemów VRP (Vehicle Routing Problem). Zagadnienia te są od lat rozwijane na świecie i dostępna jest duża ilość informacji na ten temat. W programie aktualnie zrealizowanych jest kilka pierwszych opcji:
- TSP (problem komiwojażera - wyznaczanie najkrótszej trasy (minimalnego czasu) przejazdu),
- SD-MTSP (rozbudowany TSP - problem wielu komiwojażerów, startujących ze wspólnej lokalizacji),
- MD-MTSP (rozbudowany TSP - problem wielu komiwojażerów, startujących z różnych lokalizacji),
- CVRP (dostarczanie towarów z centralnego magazynu przy jak najkrótszej trasie i jak najmniejszej liczbie pojazdów, o określonej ładowności).

W dalszej kolejności będą dołączone opcję służące do rozwiązywania zadań VRPTW i CVRPTW czyli problemy z oknami czasowymi.

W programie Trasa obliczenia są realizowane z wykorzystaniem zestawu autorskich algorytmów heurystycznych.

Program z jednej strony pozwala na rozwiązywanie problemów "teoretycznych" - specjalne testy opracowane dla zagadnień VRP (o liczności nawet kilkudziesięciu tysięcy lokalizacji), które pozwalają na ocenę jakości zastosowanych algorytmów a z drugiej strony umożliwia wykorzystanie tych procedur do różnych praktycznych zagadnień transportowych.
Zastosowany interfejs graficzny pozwala na obserwację przebiegu obliczeń, włączanie i wyłączanie prezentacji lokalizacji (punktów, miast, klientów) oraz ich opisów. Można powiększać dowolne fragmenty ekranu i szczegółowo obserwować zmiany tras podczas obliczeń.

W części praktycznej, program korzysta w tle, z map Google (Geocoding API, Directions API) aby wyznaczyć współrzędne geograficzne oraz odległości i czasy przejazdu między poszczególnymi lokalizacjami oraz w celu prezentacji lokalizacji na mapie. Więcej informacji podano na stronie 'Opis programu'.
Strona 'Zrzuty ekranu' zawiera przykładowe zrzuty ekranu w celu zademonstrowania niektórych możliwości programu. Wybierając myszką określony rysunek, możemy uzyskać jego powiększoną wersję.
Program Trasa dostępny jest w dwóch wersjach i tylko dla zarejestrowanych użytkowników: Wersja demo oraz Wersja pełna. W wersji demo zachowana jest pełna funkcjonalność programu, za wyjątkiem ograniczenia rozmiarów przetwarzanych danych. Szczegóły związane z rejestracją obu wersji podano na stronie 'Pobierz program'. Na stronie tej dostępne są również przykładowe filmy, pokazujące przebieg poszukiwania najlepszych rozwiązań.
Kolejna strona 'Linki' zawiera krótkie opisy innych programów autora, możliwość ich przeglądania bez opuszczania strony głównej oraz linki do stron tych programów.
Program jest cały czas rozwijany i często aktualizowany. Wersja pełna programu aktualizuje się automatycznie; program z określoną częstotliwością sprawdza dostępność nowej wersji i proponuje jej instalację. Można również w dowolnej chwili sprawdzić możliwość aktualizacji korzystając z opcji ‘Pomoc | Aktualizacja’.

Na stronie 'Kontakt' podano dane kontaktowe.