Poniżej pokazano przykładowe zrzuty ekranu w celu zademonstrowania niektórych możliwości programu. Po kliknięciu na wybraną miniaturkę, wyświetlany jest powiększony obraz. Kolejne zrzuty można zobaczyć klikając myszką w pobliżu lewego lub prawego boku rysunku lub korzystając z klawiszy kierunkowych klawiatury. Przegląd można zakończyć klikając myszką poza obszarem rysunku.
Zrzuty ekranu
Copyright @ 2022 Marek Martyna

  Wyznaczanie optymalnych tras pojazdów