Użycie tej opcji menu powoduje zamknięcie programu. Odpowiednikiem tej opcji, w pasku narzędziowym, jest ikonka .