Okienko pokazuje krótką informację zawierającą nazwę programu, jego wersję oraz imię i nazwisko autora. Można je uruchomić poprzez wybranie opcji 'Pomoc | O programie' lub za pomocą ikonki na pasku narzędziowym.