Wybierając opcję menu 'Podgląd' lub odpowiadającą mu ikonkę na pasku narzędzi można zobaczyć najlepsze rozwiązanie.Na ekranie zostaje wyświetlone okienko 'Podgląd tras', w którym należy wskazać typ zadania (TSP, SD-MTSP, MD-MTSP czy CVRP) oraz zaznaczyć lub nie opcje 'pokaż punkty' i 'opisz punkty'.W kolejnym kroku pojawia się okienko 'Otwórz', gdzie można wskazać plik danych z optymalnym rozwiązaniem. Plik taki ma nazwę początkowego pliku użytego do obliczeń plus oznaczenie '_opt'. Na przykład plik użyty do obliczeń 'ca4663.txt', to plik z optymalnym rozwiązaniem ma nazwę 'ca4663_opt.txt'. Plik taki może być punktem startowym do kolejnych obliczeń optymalizacyjnych. W katalogu mogą występować również pliki typu 'wyn_TSP_ca4663_k4663_1.txt'. W nazwie zawarta jest informacja o ilości lokalizacji (4663) oraz numer porządkowy (1), który wskazuje kolejne, poprawiające się rozwiązania. Im wyższy numer tym rozwiązanie lepsze.Po wybraniu przycisku Otwórz, na ekranie pokazuje się najlepsze, uzyskane dotychczas rozwiązanie.