Jeśli na ekranie znajduje się dowolne okno z rysunkiem, wówczas użycie tej opcji powoduje zapis na dysku, w folderze roboczym, zawartości okna w pliku graficznym typu *.bmp. Zapis kolejnych plików jest kontrolowany i nowe pliki są numerowane w kolejności. Opcji tej odpowiada ikonka dyskietki na pasku narzędziowym.