Program Trasa przeznaczony jest do rozwiązywania problemów z dziedziny kombinatoryki a dokładnie problemów VRP (Vehicle Routing Problem). Zagadnienia te są od lat rozwijane na świecie i dostępna jest duża ilość informacji na ten temat. W programie aktualnie zrealizowanych jest kilka pierwszych opcji:
- TSP (Traveling Salesman Problem - problem komiwojażera - wyznaczanie najkrótszej trasy (minimalnego czasu) przejazdu)

- SD-MTSP (rozbudowany TSP - problem wielu komiwojażerów, startujących ze wspólnej lokalizacji),

- MD-MTSP (rozbudowany TSP - problem wielu komiwojażerów, startujących z różnych lokalizacji),
- CVRP (Capacitated Vehicle Routing Problem - dostarczanie towarów z centralnego magazynu przy jak najkrótszych trasach i jak najmniejszej liczbie pojazdów,

  o określonej ładowności).

W dalszej kolejności będą dołączone opcję służące do rozwiązywania zadań VRPTW i CVRPTW czyli problemy z oknami czasowymi. W programie Trasa obliczenia są realizowane z wykorzystaniem zestawu autorskich algorytmów heurystycznych.Program z jednej strony pozwala na rozwiązywanie problemów "teoretycznych" - specjalne testy opracowane dla zagadnień VRP (o liczności nawet kilkuset tysięcy lokalizacji), które pozwalają na ocenę jakości zastosowanych algorytmów a z drugiej strony umożliwia wykorzystanie tych procedur do różnych praktycznych zagadnień transportowych (Przykłady).
Zastosowany interfejs graficzny pozwala na obserwację przebiegu obliczeń, włączanie i wyłączanie prezentacji lokalizacji (punktów, miast, klientów) oraz ich opisów. Można powiększać dowolne fragmenty ekranu i szczegółowo obserwować zmiany tras podczas obliczeń.

W części praktycznej, program korzysta w tle, z map Google (Geocoding API, Directions API) aby wyznaczyć współrzędne geograficzne oraz odległości i czasy przejazdu między poszczególnymi lokalizacjami oraz w celu prezentacji lokalizacji na mapie. Po wykonaniu obliczeń optymalizacyjnych, użytkownik programu uzyskuje optymalną trasę przejazdu, pozwalającą na oszczędności czasu, paliwa oraz zaangażowanie mniejszej ilości kierowców. Więcej informacji podano w podpunkcie Krótka charakterystyka programu.
Opcja Zrzuty ekranu, na stronie programu, zawiera przykładowe zrzuty ekranu w celu zademonstrowania niektórych możliwości programu. Kolejne podpunkty dotyczą szczegółowych informacji o programie Opis opcji, Przykłady i Dodatkowe informacje.
Program Trasa dostępny jest w dwóch wersjach i tylko dla zarejestrowanych użytkowników: Wersja demo oraz Wersja pełna. W wersji demo jest w pewnym stopniu ograniczona funkcjonalność programu. Szczegóły związane z rejestracją obu wersji podano na stronie Pobierz program. Na stronie tej dostępne są również przykładowe filmy, pokazujące przebieg poszukiwania najlepszych rozwiązań.
Program jest cały czas rozwijany i często aktualizowany. Wersja pełna programu aktualizuje się automatycznie; program z określoną częstotliwością sprawdza dostępność nowej wersji i proponuje jej instalację.  Można również w dowolnej chwili sprawdzić możliwość aktualizacji korzystając z opcji ‘Pomoc | Aktualizacja’.

Program występuje w wersji 32-bitowej oraz 64-bitowej (umożliwiającej rozwiązywanie dużych zadań np. kilkuset tysięcy punktów (lokalizacji)). W obu przypadkach programy są realizowane z wykorzystaniem przetwarzania równoległego i mogą być zoptymalizowane pod określony procesor. Sposób korzystania z programu można zobaczyć na specjalnie przygotowanych prezentacjach.

Program może być dostosowany do innych wymagań użytkownika na przykład inne typy informacji (pola), wygląd okienek dialogowych czy wprowadzone dodatkowe funkcje. W opcji Kontakt podano dane kontaktowe.