Odległości i czasy przejazdów dla rozwiązania optymalnego można wyznaczyć korzystając z opcji 'Wyniki | Odległości i czasy'  lub ikonki . Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki dla zestawu 50 miast w Polsce.Program ostrzega o ewentualnych kosztach oraz pyta czy uruchomić wyznaczanie odległości i czasów przejazdu.Jeżeli wybrany zostanie przycisk Tak wówczas uruchomione zostaną obliczenia (z wykorzystaniem Google API). Jako pierwsze pojawia się okienko dialogowe, w którym należy podać datę i czas wyjazdu oraz średni czas obsługi. Parametry te będą wykorzystane do właściwego oszacowania odległości i czasów przejazdu między poszczególnymi lokalizacjami na trasie. W każdej kolejnej lokalizacji aktualizowany jest czas wyjazdu co pozwala na dokładniejsze wyznaczenie odległości i czasu przejazdu tego odcinka trasy (Google API uwzględnia natężenie ruchu w zależności od dnia i godziny).


Początkowo w okienku zgłasza się aktualna data. Jeśli mamy wyjazd zaplanowany na inny dzień, możemy wpisać nową datę (format: rrrr.mm.dd) lub skorzystać z przycisku Kalendarz. Pojawia się wówczas dodatkowe okienko, w którym możemy wybrać inną datę. Nie może to być data wcześniejsza niż aktualna, podobnie jak i czas wyjazdu, który musi być późniejszy od aktualnego. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK, nowa data zostaje wprowadzona do kontrolki daty i uwzględniona w obliczeniach.Po wybraniu przycisku Zatwierdź, uruchomione zostaną obliczenia a wyniki wkrótce pojawią się na ekranie. W górnej części tabeli wyników można modyfikować czas rozpoczęcia podróży oraz średni czas obsługi, w punktach pośrednich. Zmiany dokonane tutaj mogą pogorszyć jakość wyników. W tej chwili program nie przelicza ponownie trasy a jedynie modyfikuje czasy realizacji. 

Środkowa część tabeli zawiera kolejny numer adresu (kolejność optymalna), adres, odległość w [km], czas przejazdu pomiędzy dwoma lokalizacjami w [min] oraz całkowity czas przejazdu od punktu początkowego do danej lokalizacji.Dolna część tabeli zawiera podsumowanie ilości kilometrów trasy, całkowitego czasu przejazdu (w min) oraz całkowitego czasu przejazdu z uwzględnieniem czasów obsługi. Trasa rozpoczęła się od Warszawy i na tej lokalizacji się kończy.Jeśli zmienimy czas rozpoczęcia trasy i | lub średni czas obsługi, program wykona odpowiednie korekty w czasie realizacji poszczególnych lokalizacji oraz całkowity czas realizacji trasy.Korzystając z przycisku Drukuj możemy wysłać tabelkę na drukarkę lub do pliku 'pdf', jak pokazano poniżej.Na kolejnym rysunku pokazano pierwszą stronę wydruku tabelki z adresami, odległościami i czasami przejazdu (dla założonego średniego czasu obsługi równego 15 min).