Wyniki można wyświetlać w postaci tabelarycznej korzystając z opcji menu 'Wyniki | Pokaż wyniki'  lub ikonki . Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki dla zestawu miast.Na ekranie jest wyświetlana tabela z wynikami, jak pokazano poniżej.Korzystając z przycisku Drukuj możemy wysłać tabelkę na drukarkę lub do pliku 'pdf'.Na rysunku poniżej pokazano wydruk pierwszej strony pliku pdf.