Jeśli chcemy zatrzymać obliczenia można skorzystać z opcji 'Zatrzymaj' lub odpowiadającej jej ikonki na pasku narzędziowym.Praca programu zostanie przerwana i pojawi się okienko dialogowe 'Zatrzymanie obliczeń'. Wybranie przycisku Nie spowoduje wznowienie obliczeń a przycisku Tak zakończenie obliczeń.Po naciśnięciu przycisku Tak pojawi się jeszcze okienko potwierdzające ten stan a po kliknięciu OK program będzie oczekiwał na kolejne polecenia.