Zakładka TSP pozwala na obliczenia optymalizacyjne dotyczące ogólnie problemu komiwojażera. Pliki z danymi do obliczeń można przygotować w zakładce Dane (korzystając lub nie z map Google) lub wczytać dowolne pliki tekstowe z danymi, przygotowane innymi narzędziami (na przykład dowolnym edytorem tekstu; często są to standardowe benchmarki, ogólnie dostępne w internecie). Jeśli plik z danymi był wcześniej opracowany w zakładce Dane, to po przejściu do tej opcji, ścieżka do pliku danych jest automatycznie wczytywana do pola 'Plik danych'. Akceptując, przyciskiem Zatwierdź, wstępnie ustawione parametry obliczeń można natychmiast rozpocząć poszukiwanie najlepszych tras.Górna część okienka dialogowego zawiera pole 'Plik danych', do którego można wpisać, wkleić ścieżkę do pliku z danymi lub w polu tym wybrać ścieżkę jeśli już tam istnieje - zapamiętywany jest zestaw używanych ścieżek. Przycisk, po prawej stronie [...], uruchamia standardowe okienko Otwórz, dzięki któremu możemy wybrać interesujący nas plik z danymi, z dowolnego miejsca na dysku.

Poniżej można wybrać dowolny zestaw heurystycznych metod optymalizacji, zaznaczając lub odznaczając pola poszczególnych metod. Obliczenia można prowadzić na podzbiorze metod ale najlepszych wyników można oczekiwać przy wykorzystaniu całego ich zestawu (standardowo włączony). W zależności od złożoności zadania niektóre metody mają również wewnętrznie dopasowywane algorytmy obliczeń.

Dodatkowo sposób działania programu jest modyfikowany poprzez ustawienia parametrów. Poszczególne metody optymalizacji pracują w ustalonej lub losowej kolejności (zaznaczone pole 'Losowa kolejność metod') tak długo, dopóki potrafią znajdować coraz lepsze rozwiązania. Można wymusić zmianę metody po określonej ilości znalezionych lepszych rozwiązań, zaznaczając pole wyboru 'Zmieniaj metodę po:', wybierając równocześnie w kolejnym okienku ilość kroków optymalnych. Program może losowo zmieniać ustawienia zestawu lokalizacji przed rozpoczęciem obliczeń ('Losowy zestaw startowy'). Po wykonaniu obliczeń kolejność lokalizacji jest modyfikowana do pierwotnej.

Można również włączyć opcje zapisu zrzutów ekranu ('Zapisz zrzuty ekranu:'), z określoną ich ilością. Opcja ta powinna być stosowna rzadko, w zasadzie tylko do celów diagnostycznych i dla małych ilości lokalizacji.

Parametr 'Ilość cykli optymalizacji' pozwala na wielokrotne, automatyczne uruchamianie kolejnych cykli obliczeń. Po wykonaniu wybranej ilości uruchomień można przeszukać zbiór rozwiązań (opcja Wyszukaj) i otrzymać informacje o najlepszym rozwiązaniu.

Kolejne pola 'Pokaż punkty', 'Opisz punkty' oraz 'Wyłącz grafikę' dają dodatkowe możliwości podglądu tras podczas optymalizacji. Pole 'Pokaż punkty' (Włącz | wyłącz pokaz punktów) jest standardowo zaznaczone a jeśli się je odznaczy wówczas trasa będzie prezentowana na ekranie ale bez charakterystycznych punktów lokalizacji (będą widoczne tylko linie trasy). Opis punktów (Włącz | wyłącz opis punktów) można włączyć dla małej liczby lokalizacji lub dla powiększonego fragmentu rysunku (Powiększ fragment rysunku | oryginał), w przeciwnym wypadku rysunek może być mało czytelny. Grafikę można również zupełnie wyłączyć, na stałe lub na określony czas (Włącz | wyłącz grafikę). Każda z tych trzech opcji, jeśli jest włączona, powoduje ograniczenie prędkości obliczeń optymalizacyjnych.


Poniżej przedstawiono przykładowy zrzut ekranu dla trasy wyznaczonej dla 20 lokalizacji (20 wybranych miast w Polsce).Wyniki obliczeń mogą być również przedstawione na mapie, jak przykładowo pokazano poniżej dla 50 lokalizacji.